AHS SVENSKA AB

ALLT FÖR DIN VERKSTAD OCH TVÄTTHALL

20 år har gått och vi på svenska AHS är i en förändring för att anpassa oss efter behoven hos kunden. Vi har därför nu flyttat till nya stora lokaler på 800 kvm med större lager för reservdelar och kemikaliker för snabbare reparationer och leveranser.

Kunden idag kräver mera service och bättra kvalite till rätt pris och vi genomgår en stor förändring med mera lokala återförsäljare med service och försäljning som täcker hela sverige. Vi har även anställt ett par nya servicetekniker och söker ytterligare tekniker. 

Vi säljer, installeraroch servar allt som behövs i en fordonsverkstad från verktygsskåpen till lyftar, avgasutsug och alla annan nödvändig utrustning som krävs. Vi säljer, installerar och servar även kompletta utrustningar för tvätthallar och reningsverk.

 

  • Här lyfter vi En brandklassad Miljöcontainer på plats hos Toyota Kungens kurva

  • Färdig Projekterat och gjutet

  • På rätt ställe

  • Lev

  • Installation